Translate website

Choose languge above for translation of the website

Fjärrvärmeavtal

Vi kommer att skicka avtal till alla våra fjärrvärmekunder. Avtalet är föranlett av fjärrvärmelagen (2008:263), vilken avser att stärka kundskyddet. Målet är att alla Sveriges fjärrvärmekunder ska få nya, skriftliga avtal. Alla gamla avtal blir därmed inaktuella.

Avtalshandlingar för näringsverksamhet

Vanliga frågor om fjärrvärmeavtal

Fråga: Varför ska jag teckna ett avtal när jag redan har fjärrvärme?

Svar: Enligt fjärrvärmelagen bör alla kunder ha avtal med fjärrvärmeleverantören.

 

Fråga: Vad händer om jag inte skriver på?

Svar: Avtalet anses gälla även om du inte skriver på det, men vi är tacksamma om du ändå undertecknar och returnerar ett exemplar till oss.

 

Läs mer om fjärrvärmelagen här!   Senast ändrad: 2013-01-07

 

Teckna elavtal
Det lönar sig att teckna avtal med Sundsvall Energi