Translate website

Choose languge above for translation of the website

Fjärrkyla - ditt bästa val

Genom minskad användning av miljöskadliga köldmedier och minskat utsläpp av andra skadliga ämnen, bidrar du starkt till en bättre miljö när du väljer fjärrkyla. Skillnaden upplevs även i din omedelbara närhet genom att du slipper onödigt buller från kyltorn och kompressorer.

 

Minskad elförbrukning

Fjärrkyla istället för konventionella kylmaskiner ger dig väsentligt lägre elförbrukning. Sverige är en del av det gemensamma nordeuropeiska elnätet. Minskad användning av el hos oss innebär mindre utsläpp av koldioxid från kolkraftverken på kontinenten. Som fjärrkylakund bidrar du därför inte bara till en bättre miljö i och runt din fastighet, utan också globalt.

 

En del av det naturliga kretsloppet

Fjärrkylan är en del av det naturliga kretsloppet och älvarnas vatten är en outnyttjad källa för kyla som annars inte tas tillvara. Vår fjärrkyla utvinns från det kalla vattnet i våra älvar Indalsälven och Ljungan och distribueras till dig genom via kommunens vattenledningsnät. Att kunna utnyttja befintlig infrastruktur istället för att bygga ny är både smart och resurseffektivt.   Senast ändrad: 2010-03-10

Kvinna
Teckna elavtal
Det lönar sig att teckna avtal med Sundsvall Energi