Translate website

Choose languge above for translation of the website

Vind och vatten

Vi köper ursprungsmärkt el från vind och vatten på elbörsen Nord Pool för att sälja till dig. Genom att välja ursprungsmärkt el från vind och vatten är du med och påverkar hur elen produceras och stödjer utvecklingen av mer förnybar elproduktion.

 

El från vind och vatten är förnybar el som inte påverkar klimatet negativt. Med förnybar el menas de energikällor som producerar el från sol, vind och vatten.

 

Vår leverans av el kommer från nordisk produktion vid vind- och vattenkraftverk, 95 % vatten och 5 % vind.

Vattenkraft

El från vattenkraft är förnybar och i princip utsläppsfri. Mindre utsläpp från transporter uppstår i anslutning till byggande och underhåll av anläggningarna, men dessa är marginella och själva produktionen är utan klimatpåverkan.

Vindkraft

El från vindkraftverk är förnybar och i princip utsläppsfritt. Mindre utsläpp uppstår i anslutning till byggandet och underhåll av verken men dessa är marginella och själva produktionen är utan klimatpåverkan.   Senast ändrad: 2010-03-05

Vind
Teckna elavtal
Det lönar sig att teckna avtal med Sundsvall Energi