Fjärrvärmepriser


Fjärrvärmepriset i våra större nät är lägre eftersom vi har större och därmed mer effektiva anläggningar. Vi har tillgång till spillvärme från industrin samt att vi där har andra, billigare typer av bränslen, t ex avfall.


Bäck


   Senast ändrad: 2013-11-26
Här finns fjärrvärmen!
Teckna elavtal
Det lönar sig att teckna avtal med Sundsvall Energi